Умови використання сервісу онлайн замовлень друкарні D-print

1. Загальні положення

1.1. Ця Сервісна угода (далі - «Угода») регламентує порядок надання послуг інтернет-сервісом d-print.online (далі - «Сервіс»). «Угода» вступає в силу з моменту вираження особи, яка надає свій дизайн для друку (далі - «Замовник») згоди з його умовами в порядку, передбаченому п. 1.2 Угоди. Справжнє «Угода» є публічним договором і має відповідну юридичну силу.

1.2. Починаючи використовувати «Сервіс» або його окремі функції «Замовник» вважається прийняв умови «Угоди» в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. Якщо «Замовник» не згоден з будь-яким з пунктів цього «Угоди», або до «Угоди» в цілому, йому необхідно утриматися від здійснення реєстрації або замовлення послуг відповідно. У разі якщо «Сервісом» були внесені будь-які зміни в «Угода» в порядку, передбаченому пунктом 1.3 «Угоди», з якими «Замовник» не згоден, він зобов'язаний припинити використання «Сервісу».

1.3. Використання послуг «Сервісу» передбачає згоду «Замовника» з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент прийняття ним цієї «Угоди». «Угоду» може бути змінено «Сервісом» без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція «Угоди» вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет, якщо інше не передбачено новою редакцією «Угоди». Чинна редакція «Угоди» завжди знаходиться на сторінці за адресою https://d-print.online/uk/pomoshch.

1.4. Приймаючи цю «Угоду», «Замовник» підтверджує, що:

1.4.1. він є повнолітньою і дієздатною особою, яка може здійснювати операції за своїм рішенням і на свій розсуд;

1.4.2. його дії дійсно спрямовані на отримання послуг «Сервісу», в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність «Сервісу», отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею «Сервісу», використовувати сервіс нецільовим способом, дискредитувати «Сервіс» або інших «Замовників» і т.п .;

1.4.3. за відомостями «Замовника», його дії не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб. «Замовник» самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщується їм контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення «Замовником» того чи іншого контенту або утримання контенту порушує права і законні інтереси третіх осіб, в тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб .;

1.4.4. контактна інформація, яка надається «Замовником» «Сервісу», є вірною, повною та актуальною;

1.4.5. при проведенні платежів на користь «Сервісу» «Замовник» має законні права на здійснення цих платежів;

1.4.6. платежі від «Сервісу» «Замовнику» не здійснюються.

2. Послуги Сервісу

2.1. «Сервіс» надає «Замовнику» рекламно-поліграфічні послуги з виготовлення та друку рекламної і поліграфічної продукції.

2.2. «Замовник» використовує «Сервіс» на свій власний ризик. «Сервіс» надається «як є». «Сервіс» не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі за відповідність сервісу цілям «Замовника».

2.3.Кожен готовий виріб, який виготовив «Сервіс» в рамках надання послуг, виготовляється за індивідуальним замовленням «Замовника». Повернення і обмін виробів з печаткою належної якості, які не підійшли за кольором, розміром, не проводиться (згідно "Правил побутового обслуговування населення").

2.4. Для мінімізації негативних наслідків, пов'язаних з невідповідністю готового виробу належної якості його уявного поданням, «Замовникам» настійно рекомендується ознайомитися з довідковими матеріалами «Сервісу» до моменту розміщення замовлення. Список довідкових матеріалів публікується на сайті «Сервісу».

2.5. «Сервіс» використовує сучасні технології, обладнання та матеріали для надання ексклюзивних рекламно-поліграфічних послуг найвищої якості. У той же час, як і в будь-якому виробництві, не виключені можливості появи браку внаслідок людського чинника, ситуативної некоректної роботи обладнання, вхідного браку від постачальників матеріалів і т.д. «Сервіс» проводить обмін або повернення коштів за вироби неналежної якості в разі, якщо претензія була пред'явлена протягом 3 днів з моменту отримання виробу, він не експлуатувався, втрата якості сталася до моменту відправки виробу «Замовнику». Для встановлення об'єктивних причин втрати якості «Сервіс» має право провести спеціалізовану експертизу.

2.6. Відповідальність за зміст зображення, надрукованого на виробі, і, зокрема, за відповідність файлу, переданого у виробництво, зображенню, представленому в особистому кабінеті, несе «Замовник». Сервіс не несе відповідальності і не зобов'язаний робити заміну виробу або повернення грошей у разі, якщо фактично віддруковане виріб відрізняється від його зображення в особистому кабінеті з вини «Замовника». Однак при отриманні обґрунтованої і аргументованою претензії від «Замовника», адміністрація «Сервісу» може на свій розсуд здійснити заміну виробу або повернення грошей.

2.7. У разі, якщо відсутність або бездіяльність «Замовника» перешкоджає нормальному надання послуги (наприклад, при відсутності «Замовника» за адресою в узгоджене з кур'єрською службою час доставки, незатребуваність «Замовником» замовлення на пошті в встановлені поштовою службою країни отримання терміни і т.д .), «Сервіс» має право вимагати покриття «Замовником» витрат на повторне надання послуги цілком або частково (в тому числі на оплату вартості доставки, упаковки, виготовлення).

2.8. Авторські права на всі зображення власної розробки, надані «Замовником» в процесі надання послуг, належать «Замовнику».

2.9. Для оперативного інформування про зміни в порядку надання послуг «Сервісу», графіку роботи, так само як і для передачі інших актуальних новин і повідомлень «Замовник» погоджується отримувати від «Сервісу» як регулярні розсилки, так і термінові (позапланові) повідомлення засобами e-mail , sms, факсимільного зв'язку, звичайного поштового зв'язку. «Сервіс» надає можливість припинення підписки за бажанням «Замовника».

3. Інформація та її використання

3.1. «Замовники» зобов'язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони замовляють. «Сервіс» не продає і не передає інформацію про «Замовників» третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

3.2. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу можуть служити підставою для затримки в наданні послуг до моменту отримання точних даних.

4. Обмеження відповідальності

4.1. «Сервіс» діє в інтересах своїх «Замовників». У разі виникнення спірних ситуацій як між «Сервісом» і його «Замовниками», так і за участю третіх осіб, ми робимо все законні і етичні заходи для захисту законних і етичних інтересів наших «Замовників».

4.2. Всі надані послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.).

4.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Сервіс несе відповідальність в межах сум, отриманих від «Замовників» в якості оплати за послуги.

4.4. «Сервіс» не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від «Замовників» в якості оплати за послуги.

4.5. «Сервіс» не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.

4.6. «Сервіс» залишає за собою право припинити обслуговування «Замовника»:

4.6.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету: спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / релігійну ворожнечу, пропаганда важких наркотиків, деструктивних ідеологій (комунізм, фашизм, релігійні секти тоталітарного штибу) і т.д .;

4.6.2. зловмисні дії (злом, атака і ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи «Сервісу» або ж на дискредитацію «Сервісу»;

4.6.3. в разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках.